Phật Pháp Nhiệm Màu - Con Đường Giác Ngộ , An Vui , Giải Thoát

Chào mừng ngày mới; Dưới ánh quang Pháp lành; Cho người người an lạc; Không đau khổ, ưu sầu; Thường an trong chánh niệm; Tu tập mãi tinh cần; Mau chóng đường giải thoát, Sớm đắc quả Phật đà...

Mọi người cùng niệm Phật chào mừng ngày mới và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh nhé.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô Ðại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tạ ơn Thầy

Vâng lời Thầy con đi quét lá. Lá vàng rơi lả tả khắp nơi. Lá khô rơi như kiếp một con người. Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...
Con vừa quét sạch một gốc cây. Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng.
Con hỏi: nếu như gió đừng rung động. Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.
Một kiếp người cũng thế quá mong manh. Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa.


Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ. Mà thâm sâu như một triết lý không cùng.
Con ra về lòng luống những bâng khuâng. Lá và con cũng trong vòng sanh diệt.
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt. Con vừa sinh đã có hẹn ngày đi.
Một làn gió đâu có sức mạnh gì. Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại.
Hơi thở con như làn gió ấy. Nếu không về thì con sẽ đi đâu?
Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu. Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp.
Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp. Con vẫn mơ con cái học thành tài.
Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai. Lũ con cháu trở nên người thành đạt.
Con vẫn chưa có gì cho con hết.Làm hành trang khi cất bước lên đường.
Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương. Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
Lá và con cũng có cùng số phận. Đi về đâu là do con chọn lấy con đường. (st)

 

Phật Pháp Nhiệm Màu - Con Đường Giác Ngộ , An Vui , Giải Thoát, Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo. ( Kinh Pháp Cú)

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm. Á bát ra để hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án khê khê khê hế khê hế hồng hồng nhập phạ ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra bát ra nhập phạ ra để sắc sá để sắc sá sắc trí rị sắc trí rị ta phấn tra ta phấn tra phiến để ca thất rị duệ ta phạ ha.

 


HTML Hit Counter
HTML Hit Counter